Obavijesti za korisnike

12.10.2017.
Prijava u sustav Evidencije međunarodne suradnje se od današnjeg dana provodi putem AAI identiteta. Upute za korisnike su ažurirane s novim informacijama o načinu prijave. Korisnici će biti u mogućnosti samostalno izmijeniti sve zapise koje unesu koristeći svoj AAI identitet. Za izmjenu starijih zapisa pošaljite upit na renata.hranjec@unizg.hr s opisom potrebnih izmjena.Evidencija međunarodne suradnje

Pred Vama je novo sučelje Evidencije međunarodne suradnje Sveučilišta u Zagrebu. Podatke u ovu evidenciju unose sami djelatnici Sveučilišta i njihove sastavnice, kontinuirano tijekom cijele godine, i tako ostvaruju ažurnost baze podataka. Nadzor nad samom bazom osigurava Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta, koji korigira zapise te komunicira s djelatnicima Sveučilišta ne bi li osigurao što pouzdanije podatke.

Za sve tehničke poteškoće obratite se na e-mail adresu: webmaster@unizg.hr.
Za sadržajna pitanja, komentare i sugestije obratite se na e-mail adresu: renata.hranjec@unizg.hr.

Da biste preuzeli upute za rad kliknite ovdje.

Web sustav Evidencije međunarodne suradnje podržava sve internetske preglednike, ali je optimiziran za rad u pregledniku Google Chrome te se preporuča korištenje ovog preglednika prilikom rada s aplikacijom.