Pred Vama je novo sučelje Evidencije međunarodne suradnje Sveučilišta u Zagrebu. Zamišljeno je kao središnje mjesto za pohranu informacija o svim vidovima međunarodne suradnje Sveučilišta u Zagrebu koje su raspršene po pojedinim lokalnim evidencijama njezinih članica. Kao i za Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (CROSBI), podatke u ovu evidenciju unose sami djelatnici Sveučilišta, kontinuirano tijekom cijele godine, i tako ostvaruju ažurnost baze podataka. Nadzor nad samom bazom osigurava Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta, koji korigira zapise te komunicira s djelatnicima Sveučilišta ne bi li osigurao što pouzdanije podatke. Voljeli bismo da nam svoje komentare i sugestije pošaljete na adresu renata.hranjec@unizg.hr.
Copyright © D. Novak, A. Hamzić, I. Batistić, PMF, 2003-.