URED ZA MEĐUNARODNU SURADNJU
SVEUČILI©TE U ZAGREBU
Trg marąala Tita 14
p.p. 407
10002 ZAGREB
HRVATSKAPoštovani, 

Aplikacija "Evidencija međunarodne suradnje" je privremeno nedostupna zbog redovnog održavanja.
Ponovno stavljanje baze u funkciju predviđeno je tijekom tjedna od 18. rujna.


Hvala na razumijevanju.
Copyright ©, SRCE, 2009